Johansmide illustration

 
 

Jag heter Lena Johansmide och är döv. Det har dock aldrig hindrat mig, eller andra att utnyttja mina tjänster heller för den delen.


Jag illustrerar bilder, logotyper, miljöer och annat efter önskemål. Det hittills roligaste arbetet som illustratör var uppdraget att rita teckenspråkiga bilder till en forsknings-rapport av professor Brita Bergman.


Jag har arbetat som universitetsadjunkt på institutionen för lingvistik på Stockholms universitet i cirka 18 år. Bortsett från undervisning har jag där även arbetat med utveckling av teckenspråksmaterial, lexikon, översättning, konsultverksamhet som kvalitésäkring och rådgivning. Även utgående kommunikation där jag ansvarat för hur Avdelningen för teckenspråk förmedlar information och marknadsför sig till tänkta studenter, kunder och andra i samhället har ingått i mina arbetsuppgifter.


Jag har, faktiskt sen jag var barn, föreläst om teckenspråk på olika ställen i Sverige. Jag undervisar också både blivande teckenspråkstolkar och verksamma tolkar. Det är alltid roligt att träffa människor som är intresserade av språk. Min idé är att jag kan fungera som konsult eller teckenspråkslärare för alla tolkbolag i Sverige där jag anpassar mig efter kundernas önskemål och behov.


Jag har byggt hemsidor till ett par kunder, vilket är lärorika och spännande uppdrag. Vidare har jag fotograferat personer ”in action” som t ex undervisar, för deras hemsidor och/eller andra användningsområden.


Jag har haft uppdrag som konsult till olika områden såsom översättning för Riksteatern, Tyst Teater och andra aktörer. Och även arbetat med områden där det behövs dövkompetens dvs. kompetens i hur man skapar en god kommunikationsmiljö för alla inblandade partner.

 

Om mig

* Illustratör

  1. *Konsult

  2. *Utvecklare av teckenspråks-material

  3. *Översättare från svenska till teckenspråk

  4. *Lärare i och om teckenspråk